FrankDandy följer med dig hela dagen och är det du bär närmast din kropp.